یکشنبه 1399/08/18 - 11:29 kermanshah-admin

پویش نبوت و امامت

قربانی 54 راس گوسفند در روز ولادت پیامبرمهربانی و امام صادق (ع)