تفاهم‌نامه همكاري سازمان بسيج سازندگي كرمانشاه و اداره بهزيستي استان به امضا رسيد
تاريخ : 1396/07/10
تفاهم نامه همكاري سازمان بسيج سازندگي استان و اداره كل بهزيستي كرمانشاه در راستاي احداث 67 واحد مسكن مددجويي در شهرستان جوانرود منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری  سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه و اداره کل بهزیستی استان در راستای احداث 67 واحد مسکن مددجویی در شهرستان جوانرود با حضور سرهنگ حسین قبادی بصیر مسئول سازمان بسیج سازندگی استان و دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی  در محل معاونت مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه منعقد شد.
سرهنگ حسین قبادی بصیر سرپرست مسئول سازمان بسیج سازندگی حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه نیز گفت: یکی از اهداف این سازمان رفع محرومیت زدایی است و آمادگی داریم در راستای محرومیت زدایی مددجویان بهزیستی در روستاها اقدام کنیم.
وی بیان داشت: سازمان بسیج سازندگی از طریق اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم اقدام به رفع محرومیت زدایی می کند و این فعالیت از افتخارات سازمان است