تفسير خدمت با طعم محروميت زدايي در روستاي "باونمكر"
تاريخ : 1396/07/05
جوانان گروه جهادي شهيد مطهري بخش مركزي شهرستان گيلانغرب روستاي "باونمَكر" را برگزيده اند تا بتوانند با اقدامات سازنده آباداني را از آن اين منطقه كنند.

محروميت زدايي روستاهاي مناطق دورافتاده كشور سالهاست كه در دستور كار گروه هاي جهادي قرار گرفته كه سازمان بسيج سازندگي از اين اقدام مهم حمايت مي كند.روستاهاي محروم استان كرمانشاه نيز در اين ساليان تاكنون مقصد گروه هاي جهادي مختلف متشكل از دانشجويان از نقاط مختلف كشور به ويژه در ايام تابستان بوده است.جوانان گروه جهادي شهيد مطهري كه هدفي جز خودسازي خود از طريق دستگيري نيازمندان ندارند اين بار در بخش مركزي شهرستان گيلانغرب روستاي "باونمَكر" را برگزيده اند تا بتوانند با اقدامات سازنده آباداني را از آن اين منطقه كنند.مدير گروه جهادي شهيد مطهري در اين باره به خبرنگار خبرگزاري شبستان گفت: گروه ما متشكل از 15 نفر از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان قم است كه به روستاي باونمكر آمده ايم تا بتوانيم در زمينه عمراني اقداماتي را انجام دهيم.سيد علي آيتي ادامه داد: اعضاي گروه ما با حضور در بين مردم اين روستا از نزديك با مشكلات آنها آشنا شده و تلاش ما برطرف كردن اين مشكلات است.وي با بيان اينكه احداث مسجد و حسينيه در برنامه كاري ما براي اين روستاست، افزود: ساخت مسجد قبلا در دستور كار قرار گرفته اما به دلايلي متوقف شده كه هدف گذاري ما انجام بُتن كاري و رساندن كار تا مرحله سقف و ديوار است.آيتي بيان كرد: آماده كردن مكان حسينيه با كمك اهالي روستا براي برگزاري مراسم دهه اول محرم نيز از ديگر فعاليت هاي ما خواهد بود كه سعي داريم تا 20 شهريور با انجام مذاكرات لازم حسينيه را در زمين باير اهدايي از سوي مردم كار را به انجام برسانيم.به گفته اين مسئول، اين روستا به دليل ضعيف بودن فعاليت هاي فرهنگي در آن نيازمند اجرايي برنامه اي قوي در اين زمينه است و با توجه به اينكه در معرض خطر تهاجم فرهنگي قرار دارد نيازمند داشتن يك روحاني براي تبليغ و بازگو كردن احكام اوليه است.مدير گروه جهادي شهيد مطهري اضافه كرد: در بخش فرهنگي گروه ما سعي دارد برنامه هايي را در قالب بازي، شعر و داستان براي كودكان روستا داشته باشد.آيتي به تأثير فرهنگي اردوهاي جهادي براي دانشجويان تربيت معلم اشاره و تصريح كرد: حضور اين دانشجويان در اردوها موجب مي شود در آينده به عنوان يك معلم كه در محيط جهادي حضور داشته بتوانند دانش آموزان را با فرهنگ خدمات رساني آشنا كنند.وي گفت: حضور ما در بين اهالي روستا موجب مي شود كه روستاييان خود به دنبال عمران و آباداني باشند و كار جهادي را براي داشتن منطقه اي آباد و اشتغال پايدار فرا بگيرند.

حجم : 83758
عرض : 598
ارتفاع : 358
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان