سفينه‎ النجاه اينبارمسجدمي‌سازند/زدودن محروميت از«خانقاه»كرمانشاه
  تفاهم نامه همكاري كميته امداد با سازمان بسيج مستضعفين
  ساخت مدرسه‌اي درمنطقه‌اي محروم به نام جهادمردي كه در ۲ جبهه جنگيد
  بهسازي مخازن و شبكه فرسوده آب روستاهاي ويژنان/ گروههاي جهادي همچنان فعال نهضت ...
  اردوهاي جهادي
  روايتي ديگر از دفتر هزار و يكشب حضور جهادگران عاشق در نقاط محروم كرمانشاه؛
  سفينه‎ النجاه اينبارمسجدمي‌سازند/زدودن محروميت از«خانقاه»كرمانشاه
  گروه جهادي «سفينه‌النجاه» در راستاي اردوهاي جهادي در نقاط محروم استان كرمانشاه، اينبار بناي ساخت مسجدي را ...
  محروميت زدايي
  اردوي جهادي "كانون جهادي" دانشگاه علوم پزشكي يزد برگزار شد
  دومين اردوي جهادي خارج از استان "كانون فعاليت‌هاي جهادي" دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در منطقه ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان