حمایت از کارآفرینان عرصه تولیدات پوشاک توسط سازمان بسیج سازندگی

سه شنبه, 09/26/1398 - 12:00

سازمان بسیج سازندگی به جهت حمایت از کارآفرینان خیاطی و تولیدات پوشاک اقدام به سفارش دوخت لباسهای بسیجیان گردان های بیت المقدس با تعدادی از کارآفرینان عرصه خیاطی نموده است .