جمعه 1399/08/30 - 14:43 kermanshah-admin
مسئول بسیج سازندگی کرمانشاه خبر داد

١٠ واحد مسکونی به مناسبت هفته بسیج افتتاح می شود

مسئول بسیج سازندگی کشور از اجرای برنامه های این سازمان به مناسبت هفته بسیج خبر داد و گفت: در این هفته ١٠ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی توسط بسیج سازندگی افتتاح می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، سرهنگ کامران هزار خانی اظهار داشت: برنامه های روز نخست هفته ی بسیج شامل اعزام گروه های جهادی است بر این اساس در سراسر استان، در هر کدام از نواحی، گروه هایی که اعلام آمادگی کردند به مناسبت این هفته مشغول خدمت رسانی می شوند. همچنین بسیج مستضعفین با همراهی و همکاری سازمان بسیج،حقوق دانان و جمعی از خیرین استان برنامه ی آزادسازی زندانیان غیرعمد را اجرایی خواهد کرد وامیدواریم بتوانیم تعداد زیادی از زندانیان غیرعمد را به آغوش خانواده برگردانیم.

وی افزود: در همین روز سخنرانی مقام معظم رهبری با بسیجیان، فرمان کمک مومنانه و ادامه ی نهضت مومنانه صورت خواهد گرفت، به این ترتیب معظم له دستور را صادر خواهند کرد و پس از دستور ایشان در استان کرمانشاه، روز ششم نهضت کمک مومنانه به ۱۵هزار بستر انجام می شود. کمک ها به دست افرادی که از قبل توسط نواحی و حوزه های مقاومت شناسایی شده اند خواهند رسید و در ادامه و تا پایان سال به مناسبت های مختلف این برنامه را ادامه می دهیم.

هزارخانی تاکید کرد: آخرین برنامه ی بسیج سازندگی افتتاح ١٠ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی است که این ده واحد مسکونی مقارن با هفته بسیج در اختیار مددجویان قرار می گیرد و در پایان افتتاح دو سوله ی ورزشی داریم که با مشارکت سازمان تربیت بدنی استان انجام گرفته است. تکمیل آن را در قالب طرح شهید همدانی است و به بهره برداری خواهد رسید.