اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی در راستای اقتصاد مقاومتی/ تحقق اقتصاد مقاومتی با زنبورداری در پاوه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، پرورش زنبور عسل یکی از سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه ترویج اقتصاد مقاومتی است که یکی از شهروندان پاوه ای با راه اندازی آن برای خود و خانواده اش ایجاد شغل کرده است. در سال های اخیر به زنبورداری به عنوان یک فرصت برای ایجاد اشتغال نگاه شده و در کشور ما…

موفقیت فعالان اقتصاد مقاومتی در پرورش دام های چندقلوزا

حسین قبادی بصیر فعال حوزه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ایده پرورش میش چند قلوزا را بسیج سازندگی کرمانشاه به ما داد، اظهار داشت: بر اساس مشاوره های علمی صورت گرفته و نیز توصیه های اهل فن اقدام به راه اندازی دامداری با هدف تولید و تکثیر گوسفندان چند قلو زا کردیم. وی با بیان اینکه خواستگاه دام های…

از‌ جبهه های جنگ تا کارگاه تولیدی/ کارآفرینی به سبک یک بسیجی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی محمد قدمی یکی از کارآفرینان کرمانشاهی اظهار داشت: در اواخر جنگ احساس می کردیم که ما کاری جز جنگیدن نداریم به طور مثال یکی از روزها با همرزمان به گفتگو نشستیم که پس از جنگ چه کار کنیم که شهید بیابانی گفت پس از جنگ خرابی ها به قدری زیاد است که برای بازسازی…