دوشنبه 1399/10/29 - 13:20

صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بسیج سازندگی و ادار کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با هدف اصلی ایجاد اشتغال بسیجیان منعقد شد.