سه شنبه 1399/05/21 - 08:24
فرزاد آقابابائی

دومین جلسه مجمع جهادگران استان با مسئولین شورای جهادی شهرستان باموضوع پیشبرد اهداف و برگزاری هرچه بهتر اردوهای جهادی برگزار شد.