۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۰:۵۱
رئیس سازمان جامعه پزشکی استان کرمانشاه خدمات پزشکان بسیجی در هفته دفاع مقدس را تشریح کرد و از اعزام ۱۵ تیم پزشکی به مناطق محروم خبر داد.

صفحات

تازه ها

اردوهای جهادی | Page 3 | کرمانشاه

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 9789126315da8861c92f559.57370628 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/sazandeg/public_html/includes/lock.inc).